بتن سنگی است که مصنوعی که از مواد سنگی (شن –ماسه) آب و سیمان تشکیل شده و به علت روانی قالب خود را پر کرده وبشکل قالب خود در میاید.

1-مصالح سنگی

مصالح سنگی که در بتن مصرف می شود شن وماسه می باشند که در حدود 80درصد حجم بتن را تشکیل می دهد.

دانه های سنگی تا بزرگی 5میلیمتر را ماسه و از 5 میلیمتر بزرگتر را شن می گویند قسمت اعظم مقاومت بتن بستگی به مقاومت شن وماسه مصرفی دارد در انتخاب معادن شن و ماسه جهت بتن ریزی های بزرگ نهایت دقت را بعمل آورده و بوسیله آزمایشگاه باید مقاومت دانه ها و درصد بزرگی آن تایید گردد همچنین شن و ماسه مصرفی در بتن باید در مقابل عوامل جوی مقاوم بوده و به مرور زمان خورندگی در آنها ایجاد نشود.

ارزانترین وراحت ترین منبع تهیه شن وماسه بستر رودخانه می باشندکه از آن شن و ماسه طبیعی بدست می یاید.

آب رودخانه ها در موقع حرکت دانه های سنگ را به روی هم غلطانیده و آنها را خرده نموده و تبدیل به شن وماسه می نماید این گونه شن وماسه ها همیشه گرد گوشه می باشند. بعلت سطوح صافی که مصالح سنگی رودخانه دارند در موقع بتن ریزی دانه ها روی هم غلطیده وبهتر جابجا می شوند.اگر اینگونه شن وماسه در دسترس نباشد می توان با شکستن وخردنمودن والک کردن سنگ های درشت و بوسیله سنگ شکن نسبت به تهیه شن وماسه اقدام نمود که اینگونه شن وماسه به نام شن وماسه شکسته معروف میباشند بدیهی است که اینگونه مصالح گردگوشه نبوده بلکه تیزگوشه می باشند وهمچنین دارای سطح ناصافی بوده که این خود اصطکاک داخل قطعه ریخته شده را بالا برده و موجب مقاومت بیشتر قطعه می گردد در صورتیکه مصالح گردگوشه بعلت صافی سطوح دارای اصطکاک داخلی کمتری می باشند.

با مصالح سبک از قبیل سنگ آتشفشانی متخلخل (سنگ پا) و یا پوکه معدنی وغیره بتن سبک با وزن مخصوص 350 تا 1500 کیلوگرم بر متر مکعب تهیه می نمایند این نوع بتن بیشتر برای شیب بندی بام ها و پر کردن فضاهای خالی و بطور کلی محلهایی که فقط احتیاج به حجم بتن می باشد مورد استفاده قرار می گیرد بدیهی است این نوع بتن هیچ نوع باری را نمی تواند تحمل نماید.

با مصالح معمولی از قبیل سنگهای آهکی-رسوبی-وآذرین بتن معمولی بدست میاید که وزن مخصوص این بتن 2100 تا 2600 کیلوگرم بر متر مکعب می باشند این نوع بتن تقریبا 80درصد بتن مصرفی بوده و برای ساختمانهای معمولی مورد استفاده قرار می گیرند. مانند پلها دالهای بتونی-تیر وستون ساختمانهای مسکونی و یا اداری وغیره.

با شن و ماسه سنگین از قبیل باریت-لیمونیت-ماگنتیت بتن سنگین میسازند این نوع بتن برای پناه گاهها و یا نیروگاهها اتمی وغیره مورد استفاده قرار می گیرند.

برای بتن های معمولی که موضوع این بخش بوده وبیشتر مورد استفاده می باشد باید از مصالح سنگی با مقاومت کافی استفاده شود.

سنگهای آذرین بهترین نوع برای تهیه  بتن بوده و سنگهای آهکی ورسوبی نیز قابل مصرف می باشند.

دانه های مصرفی در بتن باید عاری از کلوخه وخاک اضافی بوده و ازنظر جنس مصالح باید طوری باشد که در فعل وانفعالات شیمیایی سیمان و آن ب شرکت نکرده واز خود واکنش نشان ندهد.