منظور از ساختمان های بتنی ساختمانی است که کلیه اجزای اصلی آن (ستون های تیرهای اصلی و پي) از بتن و میله گرد ساخته شده باشد سقف اینگونه ساختمانها با انواع مختلف ساخته می شود از قبیل دال های بتونی پیش ساخته –دال های بتونی ریخته شده در محل-تیرچه بلوک وغیره

ساختمان های بتونی بعلل زیر مورد توجه مهندسین و شهرسازان قرار گرفته وروز به روز رو به توسعه است.

1-ماده اصلی بتن که شن وماسه میباشد تقریبا در تمام نقاط کره زمین بحد وفور یافت می شود روی این اصل امکان ساختن ساختمانهای بتونی را میسر می سازد.

2- ساختمانهای بتونی در مقابل عوامل جوی از ساختمانهای فلزی مقاوم تر بوده و در نتیجه نسبت به ساختمانهای فلزی دارای عمر طولانی می باشد.

3-در مقابل آتش سوزی ساختمانهای بتونی نسبت به ساختمانهای فلزی مقاوم تر می باشند.

4-بعلت شکل پذیری بتن که می تواند بهر شکلی که قالب آن تهیه می شود ساخته شود ساختن ستون وپل به اشکال مختلف را میسر می سازد بهمین علت مهندسین معمار به این نوع ساختمانها توجه بیشتری می نمایند.

اجزاء تشکیل دهنده یک ساختمان بتونی بشرح زیر می باشد.

  • پی
  • ستون
  • تیرهای اصلی
  • سقف
  • دیوار

برای اجرا ساختمان های بتونی به کارگاههای زیر نیاز داریم

  • کارگاه قالب بندی یا کارگاه نجاری
  • کارگاه آرماتوربندی
  • کارگاه تهیه بتون
  • کارگاه تهیه شن وماسه

بعلت پیشرفت ساختمانهای بتونی در  اغلب کشورها آزمایشگاه ها وانستیتوهای بتن بطور مداوم مشغول آزمایشات مکرر روی انواع واقسام سازه های بتونی می باشند که نتیجه این آزمایشات بصورت نشریه هایی بنام ایین نامه بتن در دسترس عموم مهندسین قرار می گیرد در کشورما هم موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی نشریه هایی در این مورد انتشار داده است که نوشته های این بخش اغلب با توجه به آیین نامه مذکور تهیه گردیده.