سیمان موجود در بتن ریخته شده در مجاورت رطوبت باید سخت شده ودانه های سنگی موجود در مخلوط را بهمدیگر چسبانیده و مقاومت بتن به حداکثر برساند بدین لحاظ می ابید از خشک شدن سریع بتن جلوگیری نموده و آنرا از تابش خورشید شدید آفتاب و وزش بادهای تند محفوظ نگاه داشت وسطح آنرا حداقل تا هفت روز مرطوب نمود.

این مدت برای بتون با سیمان های زودگیر سه روز است برای اینکار بهتر است که روز بتن تازه ریخته شده را با گونی یا کاغذ پوشانیده واین پوشش را مرطوب نگاهداریم بهتر است بعداز 3 الی 4 ساعت بعد از بتن ریزی شروع به آب دادن روی آن بنمائیم زیرا در غیر اینصورت سطح آن ترک خورده و موجب نفوذ هوا به داخل بتن شده وآرماتور بکار رفته در بتن در معرض خورندگی واقع گردیده وموجب ضعف قطعه خواهد شد.

بتن تازه ریخته شده نباید در معرض بارانهای تند قرار گیرد زیرا باران دوغاب سیمان ومصالح ریز دانه را شسته وسنگهای درشت را نمایان خواهد نمود. در موقع بارندگی بهتر است بتن ریزی متوقف گردیده وبتن ریخته شده را از آسیب باران محفوظ نمود مثلا روی آنرا نایلون پوشانیده وآب باران رابه خارج از سطح بتن راهنمایی کرد

بتون مگر: که به آن بتن لاغر هم می گویند بتونی است که سیمان آن نسبت به سایر بتونها کم بوده و در حدود 100 الی 150 کیلوگرم سیمان در متر مکعب شن وماسه می باشند از این بتون برای زیر پی های اصلی استفاده می نمایند و به دو دلیل این بتون زیر پی مورد  استفاده قرار می گیرد.اول آنکه حد فاصلی بین بتون اصلی وخاک باشد دوم آنکه سطح پی را با این بتن رگلاژ می نمایند تا بتون اصلی پی روی سطح صافی قرار گیرد.

بتون سبک: بتونی است که از سیمان ودانه های سبک مانند پوکه های معدنی وغیره که وزن مخصوص آن از دانه های سنگی کمتر می باشد تشیکل شده این بتن باربر نبوده فقط برای پرکردن فضاهای خالی که باری به ان وارده نمی شود مورد استفاده قرار می گیرد مانند شیب بندی بام-پرکردن اختلاف سطح بین تیرها اصلی وفرعی درسقفها بتن سبک را با خرده پوکه مصنوعی یا پرلیت که نوعی سنگ آتش فشان است نیز میسازد. وزن مخصوص بتون بک بر حسب دانه مصرفی بین 350تا1500 کیلوگرم بر مترمکعب است.

بتن معمولی:این نوع بتون که پرمصرف ترین نوع بتن می باشد واغلب سازه های بتونی با این نوع بتن ساخته می شود از مصالح سنگی معمولی استفاده می شود و وزن مخصوص آن در حدود 2تا5/2 تن در متر مکعب میباشند.

بتن سنگین: وزن مخصوص این بتن برحسب جنس دانه های سنگی که در آن مصرف می شود تا 5/4 تن بر متر مکعب هم میرسد دانه های سنگی این بتن میتوانند از سنگهای آهن ویا باریت باشد. از بتون سنگین برای ساختن پناهگاه ها ساختمان راکتورهای اتمی استفاده می نمایند.

بتن هوازده: هر قدر بتن خوب متراکم شود باز هم مقداری فضای خالی که بوسیله حباب هوا اشغال شده است در آن موجود می باشند این فضاها اگر در مجاورت اب قرار بگیرند که حتما هم در مجاورت آب قرار می گیرند از آب پر می شود با توجه به اینکه این فضاهای خالی ریز بهم دیگر مربوط می باشد اگر در مقابل سرما قرار بگیرند آب درون آنها یخ زده و در اثر ازدیاد حجم بتن را متلاشی می نماید برای جلوگیری از این موضوع بوسیله مواد اضافی مانند نمکهای قلیایی واسیدهای چربی وغیره در بتن ایجاد حباب هوای مصنوعی می نمایند قطر این حبابها در حدود 3/0 میلیمتر بوده و بهمدیگر راه نداشته وموجب بیرون کردن حباب هوای گفته شده در بالا گردیده خود مانند دانه های ریز ماسه در بتن عمل می نماید.ودر نتیجه به مقدارملاحظه ای از یخ زدن بتون جلوگیری می نماید.اضافه کردن این مواد باعث می شود که مصرف آب بتن قدری پایین تر بیاید. بتن هوازده بهتر درقالب خود جا گرفته ومتراکم تر می شود ولی در حدود سه درصد از مقاومت بتن کاسته می شود.

ویبره کردن بتن: معمولا در تیرها ودالها بتن را با دستگاه ویبراتور متراکم تر می نمایند ویبراتور دستگاهی است است که به شیلنگ بلندی ختم شده و واین شیلنگ بوسیله موتور برقی و یا بنزینی مرتعش می شود که با قراردادن این شیلنگ در داخل بتن آنرا مرتعش نموده و باعث هدایت آن به تمام گوشه های قالب می شود و با توجه به اینکه ویبره کردن بتن مخصوصا در دالها وتیرهای اصلی لازم می باشد ولی باید متوجه بود که وبره کردن بتن بیش از اندازه باعث میشود که دانه های ریزتر و دوغاب سیمان بالا آمده ودانه های درشت تر به ته قالب هدایت بشود که این خود باعث مجزا شدن اجزا بتن گردیده وموجب ضعف نقطه ریخته شده خواهدشد بهتر است که درضمن ویبره کردن بتن بوسیله ضربه زدن به بدنه قالب وکوبیدن خود بتن آن را بخوبی متراکم نموده ونقاط تجمع هوا و فضاهای خالی را بخوبی پر نمائیم.

در موقع ویبره کردن بتون شیلنگ ویبراتور باید حتی المقدور در وضع قائم نگاهداشته شود. ودر امتداد محورش جابجا گردیده وخیلی آرام در حال کارکردن از بتن بیرون کشیده شود. اگر بتون را ویبره می نمائیم باید زمانی که شیلنگ ویبراتور داخل بتون قرار می گیرد به دفعات بوده و هر بار از یک دقیقه تجاوز نکند و بعد از یک دقیقه باید آنرا در بتون جابجا نمائیم.