مقالات و پایان نامه ها

اقليم،انرژي،طراحي ساختمان

اقليم،انرژي،طراحي ساختمان يكي از زيربنايي‌ترين اصول در طراحي ساختمان و معماري هم‌ساز با اقليم، در نظر گرفتن پارامترهاي هواشناسي در هنگام طراحي است. اهميت تاثير نوع اقليم بر طراحي ساختمان، لزوم بررسي و تحقيقات جامعي ادامه مطلب…

By 92, ago