مقالات و پایان نامه ها

چگونه شبکه میله گرد ستون را به ریشه وصل کنیم-ستون

بعد از اجرا فونداسیون وگذاشتن میله گردهای ریشه اگر بخواهیم میله گردهای ستون را د رکنار میله گردهای ریشه قرار دهیم به اندازه کلفتی میله گرد ریشه ستون از محور خود منحرف خواهد گردید که ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

خم کردن آرماتور-وصله کردن آرماتورها

آرماتورهای تا قطر 12 میلیمتر را میتوان با دست خم نمود ولی آرماتورهای بزرگتر از 12میلیمتر بهتر است بادستگاه مکانیکی مجهز به فلکه خم شود قطر فلکه خم متناسب با قطر آرماتور بوده وباید بوسیله ادامه مطلب…

By 92, ago